LIJST R

 

RAKETTEN IN HET DORP

PIET RYMEN

 

Genre: dorpsdrama

Bezetting: 5h - 4d

Duur: volavond

Decor: café "De Waterhoen"

 

KORTE INHOUD

 

"De Waterhoen" is een dorpscafé waar alle nieuwtjes samen koeken. In het dorp plant de overheid een bedrijf dat raketten fabriceert. In ruil voor een opgeknapte parochiezaal wil de pastoor de burgemeester helpen de raketten uit het dorp te houden. De secretaresse van de eerste minister houdt zitdag. Zij is een klankbord voor kleine persoonlijke probleempjes, nachtlawaai, een kapotte fiets, een vechtpartij, een postje bij de post... De pastoor schakelt haar in voor zijn parochiezaal en de burgemeester bewerkt haar in verband met de raketten. Tegen het einde van de week zijn alle punten die op het verlanglijstje staan, in orde gebracht. Het nachtlawaai is verdwenen, de fiets hersteld. Er komt in het dorp een bedrijf dat raketten aanmaakt, tennisraketten.

 

PERSOONLIJK OORDEEL

 

Er wordt in de "De Waterhoen" heel wat gepraat en gezwanst. De keuze van de personages is voorspelbaar en de uitwerking vaak stereotiep, al komen ze nu en dan pittig uit de hoek.

 

PERSONAGES

 

Miel Vandenberg: cafébaas

Madeleine Vermeulen: zijn echtgenote

Anke: hun dochter

Z.E.H. Bos: dorpspastoor

Eddy Vanloo: burgemeester

Stinus Willems: boer

Willy Aerts: postbode

Lily Haesevoets: secretaresse 1ste minister

Hortense Holvoet: meid van de pastoor

 

Verkrijgbaar bij: Auteursbureau ALMO

 

JEAN-PIERRE RYMEN

Manestraat 36a

3912 SCHULEN

Geboren te Diest op 20 november 1951.

Studeerde te Diest aan het St. Jan Berchmanskollege en was daar actief redacteur van het leerlingentijdschrift: "Onder ons". Na de humaniora: boekhouder bij de NMBS.

Legerdienst: 1972-1973 als paracommando.

Sinds 1986 Inspecteur Boekhouding NMBS.

1987: Laureaat van de derde promotie Milieukunde aan de UIA te Wilrijk.

Schrijft wekelijks een cursiefje of een commentaar in de rubriek: "Aan de boorden van het Meer" in het Limburgs informatie- en reclameweekblad: Koerier. (de 150ste rubriek begin 1988)

Toneelwerken:

Raketten in het Dorp dorpsklucht

Wat 'n ellende soldatenblijspel

Schaakmat drie gebundelde monologen

De familie Thijs: avondvullend blijspel

De groene wreker: avondvullend blijspel

Multicolorparty: eenakter toneelspel

Papa is een olifant: eenakter toneelspel

Raketten in het dorp: avondvullend blijspel

Schaakmat: avondvullend monoloog

Viva Europa: avondvullend blijspel

Wat ’n ellende: avondvullend blijspel

Wat zegt opa over Europa?: Eenakter blijspel

Wat zegt opa over Europa?: Eenakter blijspel

 

((R.V. jun. 1988 Copyright V.V.T. Uit de reeks steekkaarten van VVT 1988(Vereniging van Vlaamse Toneelauteurs)

Digitalisering en up date R.G. 01-11-2008