LIJST R

 

WAT 'N ELLENDE

 

PIET RYMEN

 

Genre: soldatenblijspel

Bezetting: 4h - 4d

Duur: kort avondvullend

Decor: soldatenkamer in kazerne

 

KORTE INHOUD

Drie miliciens worden door een tirannieke chef getergd en gepest. Bovendien is het eten bij het leger langs de slechte kant. Er is echter hoop: een vrouwelijke kolonelinspectrice komt een kijkje nemen en daarvan zullen de miliciens gebruik maken. Jammer genoeg wordt het bezoek afgelast. En van de miliciens vindt echter een oplossing. Hij zal het aangekondigde bezoek insinueren met hulp van zijn toneelgroep. Alles lukt best, wat resulteert in een slaafse houding van de chef die nu naar de pijpen van de soldaten danst. Maar, mooie liedjes duren niet lang, het bedrog komt uit en de chef zal nu meer dan ooit met zijn pesterijen uitpakken.

 

PERSONAGES

 

Bart Hermans: Miliciens die het soldatenleven en de tirannie van hun chef

Jos Verbelen: meer dan beu zijn.

Wim Vanderveken:

Jean Vosse: 1e chef, tiran, die de miliciens niet spaart, integendeel.

Els Brabant: vrouwelijke solda(a)tj(e), secretaresse van de kolonel

Yvonne Kumps: verloofde van Bart, vergezelt de "kolonel" op de inspectie.

Journaliste van een damesblad.

Maria De Loof: Geeft zich uit voor de kolonelinspectrice.

 

PERSOONLIJK OORDEEL

Het idee op zichzelf is best aanvaardbaar. De uitwerking en de dialogen konden spitsvondiger en spiritueler. Er is ook overdrijving in het optreden van de chef, wat enigszins gemaakt overkomt.

Verkrijgbaar bij: ALMO

 

JEAN-PIERRE RYMEN

Geboren te Diest op 20 november 1951.

Studeerde te Diest aan het St. Jan Berchmanskollege en was daar actief redacteur van het leerlingentijdschrift: "Onder ons". Na de humaniora: boekhouder bij de NMBS.

Legerdienst: 1972-1973 als paracommando.

Sinds 1986 Inspecteur Boekhouding NMBS.

1987: Laureaat van de derde promotie Milieukunde aan de UIA te Wilrijk.

Schrijft wekelijks een cursiefje of een commentaar in de rubriek: "Aan de boorden van het Meer" in het Limburgs informatie- en reclameweekblad: Koerier. (de 150ste rubriek begin 1988)

 

Toneelwerken:

Raketten in het Dorp dorpsklucht

Wat 'n ellende soldatenblijspel

Schaakmat drie gebundelde monologen

De familie Thijs: avondvullend blijspel

De groene wreker: avondvullend blijspel

Multicolorparty: eenakter toneelspel

Papa is een olifant: eenakter toneelspel

Raketten in het dorp: avondvullend blijspel

Schaakmat: avondvullend monoloog

Viva Europa: avondvullend blijspel

Wat n ellende: avondvullend blijspel

Wat zegt opa over Europa?: Eenakter blijspel

Wat zegt opa over Europa?: Eenakter blijspel

 

(F.M. Uit de reeks steekkaarten van VVT december 1987(Vereniging van Vlaamse Toneelauteurs)

Digitalisering en up date R.G. www.amateurtoneel.be 01-11-2008