LIJST R

 

VIVA EUROPA††††

 

RYMEN PIET

 

Genre: blijspel

Bezetting: 5 h - 4 d

Duur: avondvullend

Decor: huiskamer

 

Korte inhoud:

Om hun ouders alvast te wennen aan de Europese eenmaking en aan het feit dat zij in "een andere deelstaat" gaan studeren komen er enkele Europese studenten logeren ten huize Daniels. Het gerucht dat er diefstallen werden gepleegd in vorige gastgezinnen maakt de ongerustheid van vader Daniels enkel groter. Enkele amoureuze ontwikkelingen brengen eveneens de spanning in het stuk. Maar uiteindelijk verbroedert en "verzustert" Europa.

 

Personages:

Luc Daniels: heer des huizes

Rosette: zijn echtgenote

Steve Daniels: zoon - sportief

Heidi Daniels: dochter - guitig

Pedro: Spaans student - gitarist versierder

Truus: Nederlandse studente - vlotte prater

Koen: liefje van Heidi, zogenaamd Frans student

Dave: Engels student, koel en afstandelijk

Liv: Zweedse student, helemaal niet koel en afstandelijk

 

Verkrijgbaar bij: Auteursbureau ALMO

 

Biografie en bibliografie:

 

JEAN-PIERRE RYMEN

Manestraat 36a

3912 SCHULEN

Geboren te Diest op 20 november 1951.

 

Studeerde te Diest aan het St. Jan Berchmanskollege en was daar actief redacteur van het leerlingentijdschrift: "Onder ons". Na de humaniora: boekhouder bij de NMBS.

 

Legerdienst: 1972-1973 als paracommando.

 

Sinds 1986 Inspecteur Boekhouding NMBS.

 

1987: Laureaat van de derde promotie Milieukunde aan de UIA te Wilrijk.

 

Schrijft wekelijks een cursiefje of een commentaar in de rubriek: "Aan de boorden van het Meer" in het Limburgs informatie- en reclameweekblad: Koerier. (de 150ste rubriek begin 1988)

 

Toneelwerken:

 

Raketten in het Dorp dorpsklucht

 

Wat 'n ellende soldatenblijspel

 

Schaakmat drie gebundelde monologen

 

De familie Thijs: avondvullend blijspel

 

De groene wreker: avondvullend blijspel

 

Multicolorparty: eenakter toneelspel

 

Papa is een olifant: eenakter toneelspel

 

Raketten in het dorp: avondvullend blijspel

 

Schaakmat: avondvullend monoloog

 

Viva Europa: avondvullend blijspel

 

Wat ín ellende: avondvullend blijspel

 

Wat zegt opa over Europa?: Eenakter blijspel

 

Leesbrochure bij PBL

Uit de reeks steekkaarten van VVT(S) - Vta 1992

Digitalisering en actualisatie door R.G 1 december 2010