LIJST R

 

DE GROENE WREKER

 

PIET RYMEN

 

Genre: milieublijspel

Bezetting: 5 H - 4 D

Duur: avondvullend

Decor: Bureel milieudienst op stadhuis (gemeentehuis)

 

KORTE INHOUD

De "Groene Wreker" neemt het recht in eigen handen. In een kleine stad maakt deze milieuactivist het met zijn acties zo bont, dat het stadsbestuur voor problemen komt te staan. De burgemeester en de schepen van leefmilieu besluiten om van hun stad een modelstad op milieugebied te maken. De burgemeester heeft echter gesteld dat hij de Groene Wreker zal ontmaskeren kost wat kost. Het zou iemand van zijn eigen personeel zijn... Lukt dit?

 

PERSCNAGES'

 

Johan: bediende milieudienst, sluwe kerel

 

Patrick: bediende milieudienst, bekwaam doch naïef

 

Georgette poetsvrouw. Knap en intelligent.

 

Hilde: tikjuffrouw, een stille werker

 

Vivianne van Groenvelt: schepen van milieu, gewiekst politieker

 

Frangois de Bienmarigé: burgemeester, niet zo bekwaam doch ervaren

 

Edgard hoofdveldwachter, wordt liever met rust gelaten

 

Miel milieubewuste veldwachter

 

Stans volksvrouw, rad van tong

 

OPMERKINGEN

 

Tussen de bedrijven dient men dia's met natuurzichten te projecteren, passend bij het stuk.

 

Verkrijgbaar bij: Auteursbureau ALMO

 

JEAN-PIERRE RYMEN

Manestraat 36a

3912 SCHULEN

Geboren te Diest op 20 november 1951.

Studeerde te Diest aan het St. Jan Berchmanskollege en was daar actief redacteur van het leerlingentijdschrift: "Onder ons". Na de humaniora: boekhouder bij de NMBS.

Legerdienst: 1972-1973 als paracommando.

Sinds 1986 Inspecteur Boekhouding NMBS.

1987: Laureaat van de derde promotie Milieukunde aan de UIA te Wilrijk.

Schrijft wekelijks een cursiefje of een commentaar in de rubriek: "Aan de boorden van het Meer" in het Limburgs informatie- en reclameweekblad: Koerier. (de 150ste rubriek begin 1988)

Toneelwerken:

Raketten in het Dorp dorpsklucht

Wat 'n ellende soldatenblijspel

Schaakmat drie gebundelde monologen

De familie Thijs: avondvullend blijspel

De groene wreker: avondvullend blijspel

Multicolorparty: eenakter toneelspel

Papa is een olifant: eenakter toneelspel

Raketten in het dorp: avondvullend blijspel

Schaakmat: avondvullend monoloog

Viva Europa: avondvullend blijspel

Wat ’n ellende: avondvullend blijspel

Wat zegt opa over Europa?: Eenakter blijspel

Wat zegt opa over Europa?: Eenakter blijspel

 

( P.R. juni 1989 Copyright V.V.T. Uit de reeks steekkaarten van VVT 1987(Vereniging van Vlaamse Toneelauteurs)

Digitalisering en up date R.G. 01-11-2008