LIJST R

 

DE FAMILIE THIJS

 

PIET RYMEN

 

Genre: Blijspel

Bezetting: 4D-6H

Duur: Avondvullend

Decor: Huiskamer

 

KORTE INHOUD.

 

De familie Thijs is een doodgewone Vlaamse familie waar de familiebanden erg stevig zijn. Het doodgewone bestaan wordt verstoord als achter het duivenhok van vader Thijs enkele ruimtewezens landen. De familie verbroedert na enkele moeilijkheden met de buitenaardse wezens. Als echter blijkt dat, Boze de jongste zoon als proefkonijn willen meenemen naar hun planeet, zien we dat een stevige familieband het kan winnen van buitenaardse technologie. Ook de sensatiepers kan de familie Thijs niet uit haar evenwicht brengen.

 

PERSONAGES:

 

Fons: Vader, duivenmelker, 50 jaar.

Nicole: Zijn vrouw en duivel-doet-al in het gezin, 50 jaar.

Wilfried: Oudste zoon, getrouwd met Katrijn

Katrijn: Echtgenote van Wilfried

Nico: Jongste zoon, actief In jeugdbeweging.

Castor: Ruimtewezen, jongedame.

Polux Ruimtewezen, heer.

Salta: Ruimtewezen, heer.

Marina: Reporter. 50 jaar.

Fotograaf: Assistent van Marina.

 

Verkrijgbaar: ALMO

Bio en bibliografie:

 

JEAN-PIERRE RYMEN

Manestraat 36a

3912 SCHULEN

Geboren te Diest op 20 november 1951.

Studeerde te Diest aan het St. Jan Berchmanskollege en was daar actief redacteur van het leerlingentijdschrift: "Onder ons". Na de humaniora: boekhouder bij de NMBS.

Legerdienst: 1972-1973 als paracommando.

Sinds 1986 Inspecteur Boekhouding NMBS.

1987: Laureaat van de derde promotie Milieukunde aan de UIA te Wilrijk.

Schrijft wekelijks een cursiefje of een commentaar in de rubriek: "Aan de boorden van het Meer" in het Limburgs informatie- en reclameweekblad: Koerier. (de 150ste rubriek begin 1988)

Toneelwerken:

Raketten in het Dorp dorpsklucht

Wat 'n ellende soldatenblijspel

Schaakmat drie gebundelde monologen

De familie Thijs: avondvullend blijspel

De groene wreker: avondvullend blijspel

Multicolorparty: eenakter toneelspel

Papa is een olifant: eenakter toneelspel

Raketten in het dorp: avondvullend blijspel

Schaakmat: avondvullend monoloog

Viva Europa: avondvullend blijspel

Wat ín ellende: avondvullend blijspel

Wat zegt opa over Europa?: Eenakter blijspel

Wat zegt opa over Europa?: Eenakter blijspel

Uit de reeks steekkaarten van VVTS januari 1996 (Vereniging van Vlaamse Toneelauteurs)

 

Digitalisering en update 15- 11- 2008 - R.G.