LIJST R

 

ANDRE ROUSSIN

Je weet het nooit (On ne sait jamais)

 

Genre: Blijspel

Vertaling: Ferd Sterneberg

Bezetting: M3 V3

Duur: Avondvullend

Decor: 1

 

Korte inhoud:

Het 17-jarige meisje Sophie heeft nog zeer jonge ouders, ze zijn nog geen veertig jaar. Deze ouders, Georges en Evelyne, kunnen het niet goed meer met elkaar vinden; Georges is vaker af- dan aanwezig en houdt zich dan eigenlijk alleen met zijn jongste zoon bezig.

Voor Georges vormen zijn vader en (inmiddels overleden) moeder hét voorbeeld van een goed huwelijk. Ook Georges' vader is ervan overtuigd dat hij een fantastisch huwelijk heeft gehad.

Evelyne gaat rustig haar gang, beklaagt zich nooit over het gedrag van haar man die vaak 's nachts niet thuis slaapt. Georges beschuldigt haar ervan dat ze geen minnaar neemt, dat zou tenminste normaal zijn, zo zegt hij.

Op zekere dag vindt Georges een oude brief, destijds door zijn moeder geschreven, waaruit blijkt dat zij helemaal niet een trouwe echtgenote is ge­weest, integendeel, Georges is niet eens de zoon van zijn vader! Georges is diep geschokt.

Dan horen we ook nog dat Sophie op haar leeftijd al een minnaar heeft, een veel oudere, getrouwde man, nota bene Georges' beste vriend.

Aan het eind van het stuk zorgt Evelyne nog voor een verrassing.

Inderdaad: je weet het nooit.

 

Personages:

Armand Dreume: vader van Georges, 70 jaar, vriendelijke man.

Evelyne Dreume: 37-jarige vrouw Van George, modeontwerpster, van betere komaf dan haar man.

Georges Dreume: 39 jaar, doet zijn best een boerenkinkel te zijn.

Sophie: de 17-jarige dochter des huizes. Zeer bij de tijd.

Titus: man van in de 40, vriend van Georges.

Vlo: vrouw van in de 40, is bij de familie Dreume in huis als steun en toeverlaat voor eenieder en met name belast met de zorg voor de jongste kinderen.

 

Gedigitaliseerd: Zomer 2012 door http://www.Adarovzw.be