LIJST R

 

BALANS VAN EEN HUWELIJK

 

OMAR ROBINON

 

Genre: Eenakter

Bezetting: 2h - 1d

Duur: 60 min.

Decor: de woonkamer van een appartement

 

KORTE INHOUD:

 

Een man verliet zijn volgens hem te koele echtgenote voor een temperamentvolle, jonge vrouw. Het werd met deze laatste echter een ontgoocheling.

Niettegenstaande de inmiddels aan gang zijnde echtscheidingsprocedure, neemt de man in kwestie opnieuw contact op met zijn vrouw. Hij wil het echtelijke leven hervatten.

De vrouw vindt bij haar vriend meer geestelijke en lichamelijke bevrediging dan vroeger bij haar echtgenoot van wie ze nochtans houdt. Met het gevolg dat de argumenten die de echtgenoot destijds tegen zijn vrouw, inbracht om zijn gedrag te rechtvaardigen, zich nu tegen hem keren.

De vrouw heeft haar vriend beloofd met hem te trouwen. Zij wil haar woord niet zomaar breken. Zijn vrouw opnieuw voor zich winnen, wordt voor de echtgenoot een haast onmogelijke opgave.

 

PERSONAGE:

 

Ivonne : 30 jaar, lerares geschiedenis. Voelde zich in haar huwelijk steeds in een mindere positie. Voelt zich nu de gelijke van haar vriend. Kan hierdoor eindelijk zichzelf zijn.

 

Hugo: 32 jaar, haar man. Verliet zijn vrouw uit hartstocht voor een jongere vrouw. Is met deze tweede vrouw mislukt en ziet nu zijn vergissing in. Wil terug naar zijn vrouw. Heeft zich steeds de meerdere gevoeld van zijn vrouw.

 

John: 28 jaar, turnleraar. De vriend van Ivonne. Ongecompliceerd.

 

PERSOONLIJK OORDEEL:

Een zoektocht naar de redenen en achtergronden waarom mannen en vrouwen van elkaar houden of mekaar verlaten.

 

Biografie – Bibliografie:

 

Omer Robinon (Pseudoniem van Omer De Dier)

 

Geboren te Denderhoutem in 1915

Vanaf 1939 werkzaam in onderwijs

Redactielid van “Contact”, “Pedagogische Periodiek” en “Nieuw gewas”.

Verliet onderwijs 1968.

 

Bibliografie

 

Aards gemis

Balans van een huwelijk. (huwelijksconflict 1977)

De baanbreker. (openluchtspel 1974)

De dakbewoners. (1982)

De gebroken kan. ( volkstoneel 1975)

De koorddanser. (toneelspel 1978)

De kortste verhalen van…(1974)

De nauwe kamer (eenakter 1973)

Balans van een huwelijk. (60')

Hitler in Vlaanderen. (1983)

In de gunst van de generaal. (satire)(90')

Kamers. (drie eenakters 1981)

Met god in de wachtkamer.

Souvenir uit Liedekerke. (volkstoneel 1974)

Tony en Alice (eenakter 1973)

 

Alle stukken uit deze reeks leesfiches kunnen ter lezing gevraagd worden bij PBL

Uit de reeks steekkaarten van VVT(s)- Vta- L.P. juni 1983

Digitalisering en up date R.G. www.amateurtoneel.be