LIJST R

 

GERARDJAN RIJNDERS

Wolfson, de talenstudent

 

Genre: Toneelspel

Bezetting: M3 V3

Duur: Avondvullend

Decor: 1

 

Korte inhoud:

Wolfson, de talenstudent' is gebaseerd op het leven van Louis Wolfson, een Amerikaan die in 1970 een in het Frans geschreven autobiografie publiceerde, "Le schizo et les langues," waarin hij nauwkeurig zijn eigen ziekte­beeld als schizofrene talenstudent beschrijft.

Wolfson is allergisch voor Engels, de taal van zijn moeder. Hij heeft een methode ontwikkeld om het Engels dat hij hoort als het ware onschadelijk te maken door het via een associatief proces om te zetten in een mengsel van de andere talen die hij kent.

Overigens is niet slechts de taal een bedreiging voor hem; ook de aanraking met voedsel en het contact met vrouwen kunnen schadelijk voor hem zijn. Dat uit zich in een dwangmatig eetgedrag en in een bijna totale seksuele onthouding. Wolfson is zich over bewust en dat leidt tot een soort universele smetvrees. Maar door iedere lichamelijke handeling bewust te analyseren, door bijvoorbeeld de chemische componenten van het voedsel op te noemen of door de seksuele handeling te ontleden in mechanische bewegingen, kan Wolfson afstand nemen, wat voor hem de enige mogelijkheid is om een hande­ling te kunnen uitvoeren.

De hoofdpersoon, wordt gestalte gegeven door drie acteurs die elk een 'ik' van hem vertolken en die vaak simultaan handelen. Elk van hen is ook weer gespleten: ieder vervult beurtelings de rol van personage en die van commenta­tor.

De ene Wolfson is de allergische die aan vraatzucht leidt en zich steeds in een andere dan zijn moedertaal wil uitdrukken.

De andere Wolfson is een man die seksuele omgang beschouwt als schaamtevol en

De derde staat model voor Wolfson 's verwrongen en vol angsten zittende gedachtewereld.

 

Personages:

De talenstudent Wolfson.

Hoer:

Louis: (afsplitsing van Wolfson).

Man: (eveneens afsplitsing van Wolfson).

Moeder van Wolfson.

Vrouw: staat voor dé vrouw.

 

Gedigitaliseerd: Zomer 2012 door http://www.Adarovzw.be