LIJST R

 

TERENCE RATTIGAN

Noem het liefde (French without Lears)

 

Genre: Blijspel

Vertaling: Jan Teulings.

Bezetting: M5 V3

Duur: Avondvullend

Decor: 1

 

Korte inhoud:

Monsieur Maingot heeft in een villa aan zee in het zuiden van Frankrijk een instituut opgericht waar hij Engelse jongelui in de kortst mogelijke tijd Frans leert spreken. Hij wordt hierin ter­zijde gestaan door zijn dochter Jacqueline. De jongemannen kunnen het, over het algemeen genomen, best met elkaar vinden, al zijn er natuurlijk altijd de nodige ruzietjes en pesterijen. Maar één van hen heeft zijn zuster meegebracht (omdat ze nergens anders heen kon voor de vakantie) en daarmee is de twistappel ten tonele gerold.

Diana is een beeldschoon meisje met maar één talent: mannen verliefd te ma­ken, maar dat talent weet ze dan ook danig uit te buiten. Haar voornaamste slachtoffer is Kick, die ervan overtuigd is dat zijn liefde beantwoord wordt en ze eigenlijk al verloofd zijn. Hij heeft helemaal niet in de gaten dat Jackie op hem verliefd is want ze doet altijd heel ge­woon en kameraadschappelijk tegen hem.

Dan arriveert er een nieuwe cursist, een marineofficier. Rogers is een stuk ouder dan de anderen en in het begin vinden ze hem een verwaande ezel. Alan, de beste leerling van het instituut, waarschuwt Rogers dat Diana zeker zal proberen hem in te palmen en Diana vertelt op haar beurt dat Alan altijd zo naar tegen haar doet omdat hij verliefd op haar is en geen kans bij haar heeft. Rogers geloofd haar en valt prompt voor haar charmes.

Op het feest van de veertiende juli komt het tot een uitbar­sting tussen Rogers en Kick, die er tenslotte achter komen dat Diana ze tegen elkaar heeft uitgespeeld en dat ze om geen van beiden iets geeft. Rogers en Kick worden vrienden en de andere jongelui komen tot de conclusie dat Rogers een geschikte kerel is. Diana opent nu het vuur op Alan die alleen door te vluchten aan haar charmes weet te ontkomen, maar vóór zijn vertrek brengt hij Kick en Jacqueline bij elkaar.

 

Personages:

Alan: de intelligente.

Brian: de realist.

Diana: een bekoorlijk krengetje.

Jacqueline: een aardig, intelligent meisje.

Kenneth: de goedgelovige.

Kick: de onstuimige.

Lord Heybrook: een jochie van 15 jaar.

Marianne: een bejaarde dienstbode.

Monsieur Maingot: een strenge leraar, die alleen op de veertiende juli uit de band springt.

Roger: de verstandige.

 

Gedigitaliseerd: Zomer 2012 door http://www.Adarovzw.be