LIJST M

 

OM ONS DAGELIJKS BROOD

 

FRED MUYLAERT

 

Genre: Sociaal -ecologisch geŽngageerd toneelspel

Bezetting: 5H-3D

Duur: avondvullend

Decor: De woonkamer van een eenvoudige werkmanswoning. Ordelijk, gezellig, niet luxueus.

 

Korte inhoud:

"Produits Chimiques Benelux", kortweg "Prochilux", zorgt voor heel wat milieuhinder. De werkomstandigheden zijn verre van ideaal. Er komt reactie, de syndicaten en de BBL treden in actie. Sus van Meel is de voorvechter. Omdat hij als syndicaal afgevaardigde beschermd is, kan de directie tegen hem voorlopig niets ondernemen. Zijn zoon Jos wordt ontslagen. Inmiddels raakt Conny, de dochter van Sus, in verwachting. Zij wil eerst niet trouwen tot grote ergernis van Sus. Jos zoekt tevergeefs naar werk. Zijn huwelijk wordt uitgesteld. Als Conny dan toch trouwt, wordt haar man Ron Dockx meteen ontslagen. "Prochilux" wil een nieuwe afdeling openen, die werk zal verschaffen aan 500 mensen. Syndicaat en Leefmilieu zitten opgezadeld met een vervelende beslissing. Enerzijds werkgelegenheid, anderzijds de vrees voor nog meer vervuiling. De zwangerschap van Conny verloopt heel moeilijk. Bij een echografie wordt vastgesteld, dat het kindje een open ruggetje heeft en lichamelijke afwijkingen. Volgens Sus is - en volgens wetenschapsmensen - kŠn die afwijking te wijten zijn door giftige uitwasemingen (dioxine) van Prochilux. Sus zweert zich te wreken. Als op Verachtert, grote baas van Profilux een aanslag wordt gepleegd, is het voor iedereen duidelijk dat Sus de dader is. Hij wordt prompt aangehouden. Achteraf blijkt dit onjuist. De nieuwe afdeling komt er, ondanks negatief advies van het gemeentebestuur en het protest van de Bond Beter Leefmilieu, maar met goedkeuring van hogerhand.

De familie Van Mael zal de streek verlaten en elders hun geluk beproeven.

 

Personages:

 

Sus Van Mael: vakbondsafgevaardigde, voorzitter actiecomitť

Greet: zijn vrouw

Jos: hun zoon

Conny: hun dochter

Jef Claes: werkmakker van Sus

Els: zijn dochter, verloofde van Jos

Cyriel Roef: werkmakker van Sus

Ron Dockx: verloofde van Conny

 

Verkrijgbaar bij: Auteursbureau ALMO

 

Bibliografie

 

De babyvergunning: avondvullend blijspel

Bas, wij zitten vol gas: avondvullend blijspel

De held: eenakter toneelspel

Hou mijn moeder in de gaten: avondvullend blijspel

In duplo: avondvullend toneelspel

De kuren van Vanduren: avondvullend blijspel

Minder dan een hond?: avondvullend toneelspel

Neen merci, papa: avondvullend blijspel

Nichtje zus en zo: avondvullend volkstoneel

Om ons dagelijks brood: avondvullend toneelspel

Een ongewone dag: eenakter toneelspel

Onmogelijke opdracht: eenakter toneelspel

Oom Edward heeft het weer: avondvullend blijspel

Oom Edward is gevaarlijk: avondvullend blijspel

Op uw gezondheid: eenakter toneelspel

Een stedelijke klucht: avondvullend blijspel

Twee zeer voorname heren: eenakter toneelspel

Een verloren glimlach: avondvullend drama

 

Leesbrochure bij PBL

Uit de reeks steekkaarten van VVT(S) - Vta 1 januari 1994

Digitalisering en actualisatie door R.G - februari 2011