LIJST M

 

DE BABY VERGUNNING

 

FRED MUYLAERT

 

Genre: Blijspel

Bezetting: 3 h - 2 d (kan ook 4 h - 1 d)

Speelduur: avondvullend

Decor: Een eenvoudige woonkamer van een jong koppel

 

KORTE INHOUD:

 

In de Kamer van Volksvertegenwoordigers werd het wetsvoorstel Kindekens aangenomen. Voortaan is het verwekken van een kind onkel nog toegelaten, nadat hiervoor een vergunning werd afgeleverd door het Ministerie van Gezin. Op die manier tracht de wetgever de geboorte beperking in te voeren en aldus het werklozencijfer te doen dalen.

Gie en Christine, een jong koppel, doen een aanvraag voor een baby vergunning De molen van de administratie gaat aan het draaien ( op de gekende manier)

Eerst komt Snellemans, van het stadhuis, voor de officiële aanvraag, dan agent Van Ploeteren in verband met de aanvraag voor een bewijs van goed gedrag en zeden.

Germaine, een sociaal assistente, tracht de aanvragers om te praten en te doen afzien van hun voornemens. Maar Gie en Christine laten zich niet doen.

Snellemans komt terug, de reglementen zijn veranderd. De papieren zijn niet meer geldig, omdat sinds kort alles op zegel moet.

Als de uiteindelijk klaar is, blijkt deze enkel de toestemming van de stad te zijn. Ook de provincie en de Staat moeten nog hun zegen geven.

Na vijftien maanden brengt Snellemans eindelijk de vergunning. Intussen hebben Gie en Christine, het wachten beu, hun plannen gewijzigd. Ze hebben hun woning gezelliger ingericht, het geld is op. De baby moet nu twee, drie jaar wachten.

De vergunning is slechte geldig voor één jaar. Om tegen de nieuwe periode klaar te zijn, begint Snellemans meteen aan de nieuwe aanvraag.

 

PERSONAGES:

 

Gie Van der Schrik: Bankbediende, joviaal type, levenslustig, gelooft nog in het leven. Komt nogal fel in opstand tegen de papierberg bij aanvragen en vergunningen. Soms spottend en ironisch.

 

Christine De Peuter: Het goede huisvrouwtje dat voor alles zorgt. Vooral voor het goede humeur van haar man.

 

Snellemans: Stadsbediende. Niet al te snugger. Traag in zijn beweging en zijn taal. Hij spreekt nogal egaal. Alleen tegen Gie is er een lichte stemverheffing.

 

Agent Van Ploeteren :Joviaal, gul en volks. Man met een gouden hart. Doet graag zijn babbeltje. Heeft behoefte aan zijn natje en zijn droogje. Altijd bereid te helpen.

 

Germaine: Sociaal assistente. Moet de aanvragen om een baby vergunning trachten te doen intrekken. Wordt door de overtuiging van Gie overrompeld en stort psychisch in elkaar.

 

PERSOONLIJK OORDEEL:

 

Een prima idee, dat bovendien goed is uitgewerkt. Vaak is de situatie komisch, soms tragikomisch. Herkenbare personages, met een volkse, gezellige taal.

 

Uitgever: ALMO

 

Bibliografie

 

De babyvergunning: avondvullend blijspel

Bas, wij zitten vol gas: avondvullend blijspel

De held: eenakter toneelspel

Hou mijn moeder in de gaten: avondvullend blijspel

In duplo: avondvullend toneelspel

De kuren van Vanduren: avondvullend blijspel

Minder dan een hond?: avondvullend toneelspel

Neen merci, papa: avondvullend blijspel

Nichtje zus en zo: avondvullend volkstoneel

Om ons dagelijks brood: avondvullend toneelspel

Een ongewone dag: eenakter toneelspel

Onmogelijke opdracht: eenakter toneelspel

Oom Edward heeft het weer: avondvullend blijspel

Oom Edward is gevaarlijk: avondvullend blijspel

Op uw gezondheid: eenakter toneelspel

Een stedelijke klucht: avondvullend blijspel

Twee zeer voorname heren: eenakter toneelspel

Een verloren glimlach: avondvullend drama

 

L.P. Uit de reeks steekkaarten van VVT 01-1984 (Vereniging van Vlaamse Toneelauteurs)

 

Digitalisering en up date R.G. www.amateurtoneel.be 01-11-2008