LIJST M

 

SLAWOMIR MROZEK

Het lijden van Piotr Ohey (Meczenstwo Piotra O'Heya)

 

Genre: Klucht

Vertaling: Valeska de Bruyne

Bezetting: M9 V2

Duur: 75

Decor: 1

 

Korte inhoud:

Een doorsnee avond in het huisgezin Ohey: de kinderen spelen hun spelletjes, mevrouw Ohey windt zich erover op, dat haar man zich de hele avond achter de krant verstopt. Deze rust wordt wreed verstoord door een ambtenaar, die komt melden dat er zich een uiterst gevaarlijke tijger in de badkamer heeft genesteld. De familie, die nergens van afwist, krijgt het strikte bevel van hogerhand geen voet meer in de badkuip te zetten. Nadat een ambte­naar voor tijgerbelasting is langs geweest, verschanst zich een wetenschapper met de noodzakelijke meetapparatuur in de kamer van de dochter, tegenover de badkamer. Tenslotte is de chaos kompleet als een circusdirecteur aankondigt in het huis regelmatig voorstellingen te willen geven. Al snel vinden er ook nach­telijke schoolreisjes naar het bijzondere huis plaats. Een ambtenaar van Buiten­landse Zaken dwingt de heer Ohey een belangrijke gast van de regering te ont­vangen: een Indiase maharadja die graag op tijgers jaagt. Ten einde raad smeekt de heer Ohey een oude jager, die zich in een hoek heeft geposteerd, hem te ver­tellen wat hij moet doen, hoe hij moet leven. In het derde tafereel, getiteld 'Ver­vulling naar een nieuw leven?', is de tijgerjacht in volle gang. De tijger heeft zich echter nog niet laten zien en de maharadja wordt ongeduldig. Unaniem wordt besloten om de heer Ohey als lokaas in de volle badkuip te plaatsen en even later komt de jachtpartij in de met kruitdampen gevulde badkamer tot een eind.

 

Karakters:

De heer Piotr Ohey:

Mevrouw Ohey: zijn echtgenote.

De jongste zoon:

De oudste zoon:

De dochter:

Een ambtenaar:

Een belastingontvanger:

Een circusdirecteur:

Een oude jager:

Een secretaris van de minister:

Een wetenschapper:

 

Gedigitaliseerd: Lente 2012 door http://www.Adarovzw.be