LIJST M

 

SLAWOMIR MROZEK

De ambassadeur (Ambasador)

 

Genre: Toneelspel

Bezetting: M4 V1 + figuranten

Duur: Avondvullend

Decor: 1

 

Korte inhoud:

Een land met een totalitair systeem. Een aldaar gestationeerd ambassadeur vertegenwoordigt zijn democratische regering. Op een gegeven moment slaagt de ambassadeur (of eigenlijk zijn secretaris) er niet meer in om contact te krijgen met de regering aan het thuisfront. Van een gedelegeer­de van het gastland verneemt de ambassadeur dat zijn land nog wel bestaat, maar de staat niet meer. Ook zijn er geen burgers meer, slechts het volk, de bewoners van een lap grond.

Als extra complicatie tracht een vluchteling uit het gastland om via de ambas­sadeur asiel te verkrijgen bij de democratisch geregeerde staat.

Op aanraden van de gedelegeerde gaat de ambassadeur gewoon door alsof er niets aan de hand is, alsof zijn regering nog functioneert. Voor deze suggestie heeft de gedelegeerde overigens een duidelijke motivatie: een dergelijke per­fecte zelfvernietiging zou de totalitaire regering in verlegenheid brengen.

Twee maanden later: we zien dat de echtgenote van de ambassadeur hem heeft verlaten en dat de ambassadesecretaris ontslag heeft genomen: de ambassadeur is geheel alleen in een onttakelde werkkamer waar het ijskoud is, maar zijn eergevoel belet hem om het op te geven. Ook heeft hij asiel ver­leend aan de vluchteling, hetgeen de gedelegeerde bepaald niet aanstaat en dan ook niet zal tolereren. Hij stelt de ambassadeur een ultimatum. Vóór 12 uur de volgende dag de vluchteling uitleveren; zo niet, dan komen ze hem halen. De ambassadeur trekt de consequentie uit zijn houding en volhardt tot op het einde.

 

Personages:

Ambassadeur: keurige heer vijftiger

Amelie: echtgenote van de ambassadeur. Midden 40. Zeer verzorgt.

De Gedelegeerde: man, vijftiger

De vluchteling: man van middelbare leeftijd. Draagt arbeiderskleding.

Othello: ambassadesecretaris. Heeft een afwijkende huidskleur, dertiger.

 

Gedigitaliseerd: Lente 2012 door http://www.Adarovzw.be