LIJST M

 

DE SPIRAAL (ANNO 2014)

 

MARC MINNEROSE

 

Genre: satirisch toekomststuk

Bezetting: 10 h - 3 d

Creatie: Theater Vertikaal Gent - 3 maart 1971

Bekroning: Toneelwedstrijd Theater Vertikaal Gent - 1970

Speelduur: avondvullend

Decor: (eventueel simultaan) Eenvoudig kantoor. hal,  zaal. groter kantoor,

 

KORTE INHOUD:

 

Anno 2014 heeft, ook in Ameropa, het Atlantisch Gebied, het staatsapparaat in zijn krankzinnige aanwas monsterachtige proporties aangenomen.

Belpol verenigt de bevoegdheden in een fiscaal en een politioneel apparaat en werk dag en nacht.

Eerst maken we het examen mee van Gussie, een aspirant controleur. Daarna beleven we de vermorzeling van twee slachtoffers, Philemon Paalvliet en Louise Bobbelon.

 

PERSONAGES:

 

De inspecteur examinator: een opgewonden sadist.

 

Gussie: Een onderdanige, beleefde bediende bij Belpol. Later (na zijn examen) doet hij mee met de andere Belpolleden.

 

De werkvrouw: slechthorend en niet erg snugger.

 

De bediende Julien: begeleidt de opgeroepenen.

 

Philemon Paalvliet: een haarkapper. Niet erg moedig, zeer onderhoudend en naar het einde toe vermoeid en moedeloos.

 

De portier: erg pretentieus.

 

Louise Bobbelon: Een magazijnierster, een echte volksvrouw.

 

Een wachtende vrouw: vermoeid en uitgehongerd.

 

Vernulgen: Vermoeid, uitgehongerd en zenuwachtig.

 

De bediende Jozef: plechtig en statig.

 

De inspecteur onder het reisdeken:

 

Inspecteur O: sarcastisch, brutaal en onmenselijk.

 

Bediende van inspecteur -U: plechtig

 

Drie wachtende en drie Belpolwachters: figuratie.

 

 Persoon oordeel:

 

Een erg beklemmend toekomstbeeld. Spanning tot en met interessante personages.

 

Uitgever: ALMO

 

MARC MINNEROSE

 

Koning Leopold II laan, 71 bus 1

9000 Gent

 

Pseudoniem van Isidoor Lodewijk Leo de Vries

Geboren te Mariakerke bij Gent in 1923.

Grieks-Latijnse Humaniora

Doctor In de Genees-, Heel- en Verloskunde (RUG. 1950)

 

Werken:

 

“ Succesrijke examens" - een monografie (1955)

 

“ Aspecten van George Orwell" (1956). Essayprijs van de Oost-Vlaamse letterkundigen

 

" Het banket" een dieptepsychologisch verhaal, onderscheiden met de prijs "lLuis van Eeckhoven" (1959)

 

" De kaasjagers" toekomstnovelle, bekroond met de Aragoniaprijs (1962)

 

Toneelwerken

 

“De trein van Hades”: (eenakter)

 

Sir Toby geeft lachgas" (eenakter)

 

Kippevel en kokende olie" (eenakter)

 

Angor pectoris”: (eenakter)

 

“Brilslang in perspektief”: eenakter toneelspel

 

“De spiraal”: avondvullend drama

 

(L.P. april 1980 Uit de reeks steekkaarten van VVT 1980 (Vereniging van Vlaamse Toneelauteurs)

 

Digitalisering en up date R.G. www.amateurtoneel.be 01-11-2008