LIJST M

 

ARTHUR MILLER

Na de zondeval (After the fall)

 

Genre: Toneelspel

Vertaling: Bert Voeten.

Bezetting: M5 V7 + figuratie

Duur: Avondvullend

Decor: 1

 

Korte inhoud:

Het stuk speelt zich af in de herinnering van Quentin, een vooraanstaand advocaat die zijn carrière heeft opgegeven. Het is een soort biecht, uitgesproken tegen een onzichtbare luisteraar die zich ergens vooraan tussen het publiek bevindt. Quentin begint met te vertellen dat hij in Duitsland een vrouw heeft leren kennen, waar hij heel veel voor voelt, maar hij is bang om Holga 's leven aan het zijne te verbinden na de twee mislukkingen van zijn vorige huwe­lijken. In flarden komen de herinneringen voor zijn geest. Zijn bezoek aan een concentratiekamp, de dood van zijn moeder, zijn huwelijk met Louise, die hem verwijt dat zijn liefde niets dan egoïsme is. De heksenjacht in Amerika op de communisten, toen hij trouw wilde zijn tegenover een vriend, maar, beseffend dat hem dit zijn carrière kan kosten, beschaamd moet erkennen dat het eigenlijk een opluchting voor hem is, wanneer de vriend zelfmoord pleegt. Zijn huwelijk met Maggie, waarin hij meende met de beste bedoelingen bezield te zijn, maar waarin hij toch ook erg te kort is geschoten....

Tenslotte aanvaardt hij zichzelf zoals hij is: met al zijn fouten. Er is geen enkele zekerheid, maar misschien is het mogelijk om niet bang te zijn. Dat zal hij Holga zeggen. Zij zal het begrijpen.

 

Personages:

Carrie: een slaafse en toegewijde ka­menier.

Dan: een goede, eenvoudige man.

De moe­der: hard in haar oordeel, egoïstisch in haar liefde, maar ze heeft het ook niet gemakkelijk gehad.

Elsie: sluw en berekenend.

Felice: een dweperige vrouw

Holga: vrouw met dezelfde twijfel aan zichzelf als Quentin.

Ike: de selfmade miljonair met oogkleppen.

Lou: een kwetsbare idealist.

Louise: een eerlijke doordramster.

Maggie: een volkskind, één brok instinct. Als ze gebombardeerd wordt tot sekssymbool gaat ze daaraan kapot.

Mickey: een man die bereid is zijn vrienden te verraden.

Quentin: een man niet beter of slechter dan wij allemaal. Twijfelaar, zoeker.

 

Gedigitaliseerd: Zomer 2012 door http://www.Adarovzw.be