LIJST M

 

SAMUEL, 0 SAMUEL

 

IVO MICHIELS

 

Genre: experimenteel theater

Bezetting: 1 h - 1 d

Creatie: Nieuw Vlaams Theater Antwerpen - november 1981

Speelduur 80 '

Decor: geen

 

KORTE INHOUD

 

Geplaatst in een niet nader omschreven ruimte proberen een man en een vrouw naar iets te luisteren. Wanneer de ene iets hoort, zal hij het aan de andere mededelen. Om deze mededeling zinnig te maken, spreken ze af dat hun sein duidelijk moet zijn.

 

Het vinden van een ondubbelzinnig en altijd werkend sein blijkt geen sinecure. Zij onderzoeken de mogelijkheden van de verschillende zintuigen en geraken, langs de valkuil van de taal om, niet verder dan het maken van een plan.

 

Stilaan groeit er een conversatie, een gebrekkige conversatie wel te verstaan, maar de toenadering groeit. Fragmenten uit de kleine kanten van het leven (huiselijk krakeel, bidden, intimidatie) dringen hun leven binnen.

 

Langs innerlijke monologen om komt men te weten wat de ene over de andere denkt, dat hun denkwijzen in de grond niet zo sterk van elkaar verschillen. Voetje bij voetje wordt er een samenhang geïntroduceerd. Deze wordt gesymboliseerd met de muziek.

 

Daarna dringen ook geluiden uit de buitenwereld door en zelfs deze geluiden worden stilaan meer menselijk en meer complex. Op een bepaald ogenblik groeit er een emotionele band tussen de personen, een band die te vergelijken is met het ontstaan van een stille liefde. Uiteindelijk komen ze tot een primaire samenzang.

 

PERSONAGES

 

Een man

Een vrouw

 

PERSOONLIJK OORDEEL

 

Een spel dat duidelijk herinnert aan Samuel Beckett. Vooral het akoestische krijgt de bovenhand.

 

VERKRIJGBAAR BIJ: De Bezige Bij, Amsterdam.

 

IVO MICHIELS

 

Rue de la République

84330 Le Barroux

Vaucluse France

 

Pseudoniem van Rik Ceuppens Geboren te Mortsel in 1923 Vlaamse letterkundige

 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt hij tewerkgesteld als verpleger in een hospitaal te Lübeck in Duitsland.

Nadat hij een tijdje als laborant heeft gewerkt, is hij van 1948 tot 1957 journalist bij "Het Handelsblad".

Van 1957 tot 1978 werkt Henri Ceuppens bij de uitgeverij "Ontwikkeling".

Hij is in de periode 1959-1983 achtereenvolgens redacteur, redactiesecretaris en directeur van het "Nieuw Vlaams Tijdschrift".

Van 1966 tot 1978 doceert hij aan het Hoger Rijksinstituut voor Toneel- en Cultuurspreiding te Brussel.
Na twee mislukte huwelijken trouwt hij in 1965 met Christiane Faes, met wie hij zich in 1979 vestigt in de Vaucluse (Frankrijk). Daar leeft hij als voltijds schrijver.
In 1977 krijgt Ivo Michiels de Belgische Staatsprijs voor Verhalend Proza voor "Een tuin tussen hond en wolf". In 1993 wordt hij nogmaals bekroond met de driejaarlijkse Prijs van de Vlaamse Gemeenschap.


Bibliografie van Ivo Michiels

 

1946 - Begrensde verten

1947 - Daar tegenover

1947 - Zo, ga dan

1949 - Het vonnis

1951 - Kruistocht der jongelingen

1952 - Spaans capriccio

1953 - De Ogenbank

1955 - De meeuwen sterven in de haven

1957 - Het afscheid

1958 - Journal brut, Ikjes sprokkelen

1959 - Albisola Mare, Savona. Journal Brut

1961 - Dertien Vlamingen

1963 - Frans Dille

1963 - Het boek alfa

1966 - Het afscheid

1966 - Verhalen uit 'Journal brut'

1968 - Orchis militaris

 

1971 - Exit

1973 - Alechinsky

1973 - Samuel, o Samuel

1977 - Een tuin tussen hond en wolf

1979 - Itinerarium

1979 - Luister hoe dit beeld hoe die lijn hoe die kleur hoe dit vlak luister

1981 - Dixi(t)

1983 - De vrouwen van de aartsengel

1985 - Het boek der nauwe relaties

1987 - Vlaanderen, ook een land

1989 - Prima materia

1993 - Schildwacht schuldwacht

1995 - Daar komen scherven van

1997 - Sissi

1999 - De verrukking, een roman

2001 - De mirakelen, Elizabeth, de mirakelen

 

(L.P. Januari 1984 Uit de reeks steekkaarten van VVT 1984 Vereniging van Vlaamse Toneelauteurs)

 

Digitalisering en up date R.G. www.amateurtoneel.be 01-11-2008