LIJST M

 

DACIA MARAINI

Maria Stuart

 

Genre: Toneelspel

Vertaling: Jenny Tuyn

Bezetting: M V5

Duur: Avondvullend

Decor: 1

 

Korte inhoud:

"Maria Stuart" behelst de geschiedenis van twee koninginnen en is vrij ontleend aan "Maria Stuart" van de Duitse auteur Friedrich Schiller. Het stuk beslaat een periode van negentien jaar (1568 - 1587) waarin Maria Stuart, koningin van Schotland, om politieke redenen (die overigens niet al te duidelijk waren) door Elizabeth, koningin van Engeland, gevangen werd gehouden. In de loop van het stuk worden we geconfronteerd met gedeeltes uit het leven van deze twee koninginnen/vrouwen, die allebei al een aantal jaren achter de rug hebben, die hun sporen hebben nagelaten.

Maria is inmiddels een schaduw van de vrouw die zij eens was en lichamelijk takelt ze af. In de scènes waarin Maria haar verleden herbeleeft, krijgen we zicht op de vrouw die ze vroeger was. Ze is nu eenzaam, geïsoleerd, en heeft nauwelijks nog een toekomst.

Elizabeth treedt op als een sterke vorstin die (om haar macht te kunnen handhaven) kiest tégen haar vrouw-zijn. Achter een masker van gevoelloos­heid probeert zij haar gevoelens, verlangens, kwetsbaarheid te verbergen, maar af en toe barst het masker en zien we iets van wat erachter verborgen ligt.

Nanny en Kennedy zijn de gezelschapsdames van de koninginnen: zij be­staan slechts bij de gratie van hun vorstin en gedragen zich afwachtend en dienend.

De beide koninginnen ontmoeten elkaar nooit, maar ze beheersen toch elkaars leven. Bijna onweerstaanbaar voelen ze zich tot elkaar aangetrokken; hun karakters zijn complementair en antithetisch.

Het stuk eindigt met het doodvonnis voor Maria, getekend door Elizabeth. Met de dood van Maria doodt Elisabeth iets in zichzelf.

 

Personages:

Elizabeth: koningin van Engeland.

Nanny: haar gezelschapsdame.

Letitia Knollys: weduwe van de graaf van Lennox.

Maria Stuart: koningin van Schotland.

Kennedy: haar gezelschaps­dame.

 

Gedigitaliseerd: Lente 2012 door http://www.Adarovzw.be